Holle Gewapende Betonwelfsels  thumbnail

Holle Gewapende Betonwelfsels

Published Mar 29, 24
3 min read

Table of Contents


Nu ben ik door de resterende vragen heen. De heer (SP): Het kan dat het mij ontgaan is, maar ik dacht dat ik nog geen antwoord had gekregen op mijn vragen over het Nibud-onderzoek aangaande chronisch zieken en gehandicapten. Staatssecretaris : Dat is helemaal waar (Isolatie welfsels Kruipruimte). Dat klopt - Isolatie welfsels Kruipruimte. De heer (SP): Kunt u dat antwoord in tweede termijn alsnog geven? Staatssecretaris : Ja, excuses dat klopt helemaal

Ik mis een antwoord op de vraag over het spaarrendement van 1% op spaarrekeningen tot een ton met een maximering voor een totaalvermogen aflopend tot anderhalve ton. Isolatie welfsels Kruipruimte. Dat heb ik ook gemist. Staatssecretaris : Dan moet u het even als een vraag formuleren, want dit is een stelling - Isolatie welfsels Kruipruimte. U moet mij even helpen met wat u wilt weten

De : Ik dank de staatssecretaris. Nu zijn wij gekomen aan de tweede termijn van de kant van de Kamer. Isolatie welfsels Kruipruimte. De heer (CDA): Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor zijn uitgebreide antwoord in eerste termijn en ook voor de antwoorden die hij gaf op de interrupties - Isolatie welfsels Kruipruimte. Ik wil mij in de tweede termijn beperken tot een aantal puntenDe staatssecretaris heeft uitgelegd dat wij daar in ieder geval in Nederland prioriteit aan wil geven. Isolatie welfsels Kruipruimte. Hij heeft ook uitgelegd dat de btw-carrouselfraude in Europees verband een zeer serieus probleem is en dat hij daar in een van de laatste Ecofin-vergaderingen heel nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Isolatie welfsels Kruipruimte. De omvang van die fraude is kennelijk niet bekend

Het gaat dan niet alleen om fraude, maar ook om ontgaansmogelijkheden die we liever niet zien, dus om de hele thematiek van belastingontwijking die zich nu heel erg toespitst op de winstbelasting (Isolatie welfsels Kruipruimte). Wij steunen de staatssecretaris als hij dat wil verbreden en verdiepen ten aanzien van de btw (Isolatie welfsels Kruipruimte). Daar komen wij ongetwijfeld nog wel over te spreken

Gewapende WelfselsDat betreft de btw die in rekening wordt gebracht bij sommige pensioenfondsen - Isolatie welfsels Kruipruimte. Dat gebeurt in die situaties dat pensioenfonds en pensioenuitvoerder niet in een fiscale eenheid zitten. Isolatie welfsels Kruipruimte. De Hoge Raad heeft daar afgelopen vrijdag arrest over gewezen. Ik wil daar nu niet lang en inhoudelijk over gaan spreken, eenvoudigweg omdat ik het arrest nog niet gelezen hebHij kan daarin zeggen: de Belastingdienst heeft gewonnen en daarmee is de kous af. Isolatie welfsels Kruipruimte. Ik heb uit de andere antwoorden van de staatssecretaris begrepen dat hij altijd goed kijkt naar de jurisprudentie, zowel als hij wint als wanneer hij verliest - Isolatie welfsels Kruipruimte. Misschien kan de staatssecretaris dus toch nog even terugkomen op dat arrest van de Hoge Raad, vooral in relatie tot de motie-Oomen die hier ligt

Latest Posts

Geconventioneerde Kinesist Lommel

Published Jun 18, 24
7 min read

Kinesist Deinze

Published Jun 17, 24
8 min read

Thaise Massage Meerhout

Published Jun 16, 24
7 min read